Adatkezelő

Neve: Kodaj Bálint egyéni vállalkozó, kisadózó
Cím: 1143 Budapest, Gizella út 29.

Adószáma: 55379821-1-42

Nyilvántartási száma: 54049318
Elérhetősége: mondd@bluesszolamasodikon.com

 

Általános adatkezelési rendelkezések

 

A bluesszolamasodikon.com adatkezelési alapelvei megfelelnek az adatvédelemmel kapcsolatos, hatályos jogszabályoknak és törvényeknek; különösképp az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendeletének, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvénynek, a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvénynek, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, 2008. évi XLVIII. törvénynek, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, 1992. évi LXIII. törvénynek, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló, 1995. évi CXIX. törvénynek; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló, 1998. évi VI. törvénynek, az információs hírközlésről szóló, 2003. évi C. törvénynek, a postai szolgáltatásokról szóló, 2012. évi CLIX. törvénynek, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló, 1997. évi CLV. törvénynek és rendelkezéseinek.

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló, 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

A saját adataidat bármikor megtekintheted, illetve kérheted az adataid módosítását és a regisztráció törlését – már amennyiben regisztráltál, hiszen a bluesszolamasodikon.com-on való vásárlásnak nem alapfeltétele a regisztráció, a felhasználói fiók létrehozása. A regisztráció nélküli vásárlásra vonatkozó adatvédelmi szabályok megegyeznek a regisztrációval való vásárlásra vonatkozó adatvédelmi szabályokkal.

A személyes adataidat rajtam kívül senki sem láthatja. A vásárlás / regisztráció során megadott adataidat a lehető legnagyobb körültekintéssel, a lehető legmagasabb fokú biztonsági feltételek megteremtésével, bizalmasan kezelem. A személyes adataidhoz rajtam kívül senki más nem férhet hozzá. A személyes adataidat nem továbbítom harmadik félnek – kivéve a számlázás és a szállítás lebonyolításához szükséges alvállalkozókat / partnereket. Az alvállalkozóknak / partnereknek továbbított személyes adatok kezeléséről további információt az “Adatkezelés céljai és jogalapja” pontban találhatsz.

Ha megtagadod a nem kötelező adatszolgáltatást, semmilyen jogi retorziótól, szankciótól nem kell tartanod, efféléket nem is érvényesíthetek veled szemben. A személyes adataid felhasználása megfelel a mindenkor hatályos, vonatkozó magyarországi jogszabályoknak.

Azokat az adatokat, amelyeket az adott cél (pl. rendelés leadása, hírlevélre való feliratkozás) teljesítéséhez, megvalósulásához kötelező megadnod, minden esetben egy csillag (*) jelöli.

 

Kezelt adatok köre, adatkezelés céljai, jogalapja, várható időtartama

1. Regisztráció nélküli vásárlás a bluesszolamasodikon.com-on

Cél: A rendelés teljesítése, a megrendelt termékek vételárának kiegyenlítése, a rendelés állapotáról szóló emailek kézbesítése, a megrendelt termékek házhozszállítása

Jogalap: Önkéntes hozzájárulás

Érintett: Bármely természetes személy, aki a bluesszolamasodikon.com-on rendelést ad le, de nem hoz létre felhasználói fiókot (nem regisztrál az oldalon)

Kezelt adatok: Név, email cím, telefonszám, állandó lakcím, IP cím, szállítási cím, ÁSZF elfogadásáról való visszajelzés, a hírlevélre feliratkozásról való visszajelzés

Adatkezelés időtartama: A rendelés sikeres teljesítéséig

A szükséges adatok hiányában a rendelés nem teljesíthető (a szerződés nem jön létre).

 

2. Felhasználói fiók létrehozásával (regisztráció) való vásárlás a bluesszolamasodikon.com-on

Cél: A rendelés teljesítése, a megrendelt termékek vételárának kiegyenlítése, a rendelés állapotáról szóló emailek kézbesítése, a megrendelt termékek házhozszállítása, felhasználói fiók létrehozása

Jogalap: Önkéntes hozzájárulás

Érintett: Bármely természetes személy, aki a bluesszolamasodikon.com-on felhasználói fiók létrehozásával (regisztrációval) ad le rendelést

Kezelt adatok: Név, email cím, telefonszám, állandó lakcím, IP cím, szállítási cím, ÁSZF elfogadásáról való visszajelzés, a hírlevélre feliratkozásról való visszajelzés

Adatkezelés időtartama: A felhasználói fiók törléséig, amit a felhasználó (érintett) a bluesszolamasodikon.com-on létrehozott fiók felületén keresztül, vagy az adatkezelőnek (Kodaj Bálint egyéni vállalkozó, mondd@bluesszolamasodikon.com) küldött email útján kezdeményezhet

A szükséges adatok hiányában a rendelés nem teljesíthető (a szerződés nem jön létre).

 

3. A bluesszolamasodikon.com-on leadott rendelésről szóló számla kiállítása a Szamlazz.hu rendszerén keresztül

Cél: A bluesszolamasodikon.com-ról megrendelt termékekről szóló e-számla kiállítása, a számla elküldése a vásárló (érintett) vásárlás során megadott email címére

Jogalap: Pénzügyi számviteli törvény

Érintett: Bármely természetes személy, aki a bluesszolamasodikon.com-on rendelést ad le

Kezelt adatok: Név, email cím, telefonszám, állandó lakcím

Adatkezelés időtartama: A hatályos törvényeknek, jogszabályoknak megfelelően a számla kiállításától számított 8 év

A szükséges adatok hiányában a rendelés nem teljesíthető (a szerződés nem jön létre).

 

4. A bluesszolamasodikon.com-on leadott rendelések házhozszállítása a GLS – General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. szolgáltatásainak igénybevételével

Cél: A bluesszolamasodikon.com-ról rendelt termékek házhozszállítása

Jogalap: Szerződés – a felhasználó vásárlás során jelzett, abbéli szándéka, hogy a bluesszolamasodikon.com-on megrendelt termékekhez házhozszállítási szolgáltatást igényel, amit a GLS – General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. teljesít

Érintett: Bármely természetes személy, aki a bluesszolamasodikon.com-on rendelést ad le, és a vásárlási folyamat során, a vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával jelzi, hogy a bluesszolamasodikon.com-on megrendelt termékekhez házhozszállítási szolgáltatást szeretne igényelni a GLS – General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.-től

Kezelt adatok: Név, email cím, telefonszám, szállítási cím

Adatkezelés időtartama: A sikeres házhozszállítás megvalósulásáig

A szükséges adatok hiányában a rendelés nem teljesíthető (a szerződés nem jön létre).

 

5. A bluesszolamasodikon.com általános hírlevelére való feliratkozás

Cél: A bluesszolamasodikon.com-on bevezetett új termékekkel kapcsolatos tájékoztatás, író-olvasó találkozókról való tájékoztatás, a bluesszolamasodikon.com-on lévő, potenciális kedvezményekről való tájékoztatás, a bluesszolamasodikon.com-on kapható termékek készleteinek újrafeltöltéséről való tájékoztatás

Jogalap: Önkéntes hozzájárulás

Érintett: Bármely természetes személy, aki a bluesszolamasodikon.com-on a vonatkozó jelölőnégyzet bepipálásával jelezte, hogy fel szeretne iratkozni a hírlevélre

Kezelt adatok: Név, email cím

Adatkezelés időtartama: Leiratkozásig. A hírlevélről való leiratkozáshoz a minden hírlevélben megtalálható, „Sok a duma, inkább leiratkoznék”-feliratú linkre kell kattintani.

A szükséges adatok hiányában a hírlevélre való feliratkozás nem valósul meg.

 

6. Az OTP SimplePay fizetési kapuján keresztül megvalósuló, bankkártyás és banki átutalásos fizetések bizonylatainak kezelése

Az oldalon való fizetéssel tudomásul veszed, hogy az általam (Kodaj Bálint egyényi vállalkozó, kisadozó; székhely: 1143 Budapest, Gizella út 29.), mint adatkezelő által a www.bluesszolamasodikon.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataid átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: 

Név

Email cím

 Telefonszám

Számlázási cím

Szállítási cím

 Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

 

Felhasználói jogok

Az adatkezelés kontextusában felhasználóként a következő jogok illetnek meg:

  • tájékoztatást kérhetsz a kezelt személyes adatokról (emailben vagy írásban)
  • kérheted a kezelt adataid törlését, módosítását, javítását
  • kérheted a személyes adatok korlátozását
  • tiltakozhatsz az adatait kezelése ellen.

Amennyiben a bluesszolamasodikon.com adatkezelésével kapcsolatban panaszt szeretnél tenni, fordulj a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36-1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 

Ha úgy érzed, hogy a jogaid sérültek, bírósághoz fordulhatsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a választásodnak megfelelően – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is elindítható. Ha erre külön megkérsz, szívesen tájékoztatlak a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Külső szolgáltatók

Házhozszállítás               

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
info@gls-hungary.com

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Közösségi adószám: HU12369410

 

Bankkártyás fizetés

OTP Mobil Szolgáltató kft

1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@simple.hu +36 1/20/30/70 3-666-611

Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24386106-2-43

Adatvédelmi nyilvántartó azonosító: NAIH-77549/2014, NAIH-95127/2016, NAIH-95128/2016, NAIH-102026

 

Tárhely

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

Telefon: +36 1 789-2-789

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42

 

Sütik használata

A Bluesszolamasodikon.hu (Honlap) sütiket használ. A sütik olyan kisméretű szöveges file-ok, információcsomagok, amelyeket az általad használt böngésző tárol. A sütik használata elengedhetetlen a honlap és a webshop adekvát működéséhez, a megfelelő felhasználói élmény
biztosításához.

A sütik használatának célja a fent említettek mellett például a tartalom és a hirdetések személyre
szabása, valamint a közösségi médiás funkciók biztosítása és a látogatottsági adatok elemzése.

A hatályos törvények csupán az oldal működéséhez szükséges sütik használatát engedélyezik, minden más típusú süti esetében a te beleegyezésed szükséges. A Honlap különböző típusú sütiket használ, e sütik némelyike harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokhoz kötődik.

Alapműködést biztosító sütik

Az alapműködést biztosító sütik abszolút esszenciálisak – ezek nélkül nem tudnál navigálni a
Bluesszolamasodikon.hu-n, illetve a webshopot sem tudnád használni. A Honlap alapfunkcióinak megfelelő működéséhez szükséges sütik használatát a hatályos törvények megengedik.

Preferencia sütik

Ezek a sütik biztosítják, hogy az adott honlap emlékezzen olyan információkra, amelyek megváltoztatják az adott honlap viselkedését és/vagy megjelenését, például az általad preferált nyelvet vagy régiót. Szintén ezek a sütik segítenek abban, hogy személyre szabhasd a honlap azon elemeit, amelyeknél ez megengedett (például betűméret, betűtípus). A felhasználói preferenciák megőrzéséhez sütik elfogadása nem alapfeltétele annak, hogy az adott honlap alapfunkciói megfelelően működjenek.

Statisztikai sütik

A statisztikai sütik a Honlap látogatottságát segítenek mérni és nyomon követni – vagyis azt, hogy honnan, hányan, milyen eszközökkel, illetve milyen módon használjátok a Bluesszolamasodikon.hu-t.

Marketing sütik

A marketing sütik a honlap látogatóinak nyomon követését biztosítják, ezzel lehetővé téve, hogy a
Honlapon olyan hirdetések jelenjenek meg, amelyek felkelthetik az érdeklődésedet, és így mind a hirdetési felületet biztosító Honlapnak, mind a potenciális hirdetőknek jövedelmezőbbek.

Egyéb, besorolás nélküli sütik

Az egyéb, besorolás nélküli sütik egyik fenti kategóriába sem illenek bele. A Bluesszolamasodikon.hu nem használ ilyen sütiket.

Ha többet szeretnél megtudni arról, hogy a böngésződ milyen sütiket használ, az alábbi weboldalakon minden szükséges infót megtalálsz.

Laptop / PC 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Windows Internet
Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

Mobil / tablet

Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html

Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200
 /Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

IOS: http://support.apple.com/kb/PH504

0